Nagata Shachu, Yoshikazu & Yoko Fujimoto, Mitsue Kinjo (1)

Collaborative concert with Yoshikazu Fujimoto, Yoko Fujimoto and Mitsue Kinjo
Kobayashi Hall, Toronto, March 15, 2012
Photos by Makoto Hirata

 

Back to 2012 Photo Galleries Index